Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2020/II - 2021/II, 15-74-åringar, %

  År/Kvartal Förändring
2020/II 2021/II 2020/II - 2021/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Anställningsförhållande      
Löntagare totalt 100,0 100,0 0,0
- fortlöpande heltidsarbete 37,6 34,3 -3,2
- fortlöpande deltidsarbete 11,9 11,1 -0,9
- heltidsarbete för viss tid 36,7 38,1 1,4
- deltidsarbete för viss tid 13,8 16,5 2,7
Visstidsarbete totalt 50,5 54,6 4,1
Deltidsarbete totalt 25,7 27,5 1,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2021, Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2020/II - 2021/II, 15-74-åringar, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/06/tyti_2021_06_2021-07-27_tau_039_sv.html