Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2020/II - 2021/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/II 2021/II 2020/II - 2021/II 2020/II - 2021/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 479 2 585 106 4,3
Nyland 831 870 39 4,7
Egentliga Finland 224 236 12 5,1
Satakunta 93 90 -3 -2,9
Egentliga Tavastland 73 73 -1 -0,8
Birkaland 228 243 15 6,4
Päijänne-Tavastland 81 88 7 9,3
Kymmenedalen 67 72 6 8,8
Södra Karelen 47 50 3 7,5
Södra Savolax 59 55 -5 -7,7
Norra Savolax 102 112 10 10,2
Norra Karelen 68 71 3 4,9
Mellersta Finland 118 117 -1 -0,5
Södra Österbotten 84 92 8 9,4
Österbotten 83 88 5 6,1
Mellersta Österbotten 31 31 -0 -0,8
Norra Österbotten 175 181 6 3,3
Kajanaland 29 28 -1 -2,5
Lappland 72 72 -1 -1,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2021, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2020/II - 2021/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/06/tyti_2021_06_2021-07-27_tau_031_sv.html