Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/06 - 2021/06

  År/Månad Förändring
2020/06 2021/06 2020/06 - 2021/06
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 72,8 75,8 2,9
Män 75,0 76,3 1,3
Kvinnor 70,6 75,2 4,6
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,7 7,6 -0,1
Män 7,5 8,3 0,8
Kvinnor 7,9 6,9 -1,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 67,0 70,3 3,3
Män 70,1 73,1 3,1
Kvinnor 63,9 67,4 3,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2021, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/06 - 2021/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/06/tyti_2021_06_2021-07-27_tau_001_sv.html