Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/II - 2021/II

  År/Kvartal Förändring
2020/II 2021/II 2020/II - 2021/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,4 73,2 2,7
Män 71,7 73,8 2,1
Kvinnor 69,1 72,6 3,4
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,8 9,0 0,2
Män 9,1 9,8 0,7
Kvinnor 8,6 8,1 -0,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,8 68,9 3,1
Män 68,5 71,8 3,3
Kvinnor 63,0 66,0 3,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2021, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/II - 2021/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/06/tyti_2021_06_2021-07-27_tau_019_sv.html