Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor 2020/06 - 2021/06

  År/Månad Förändring Förändring
2020/06 2021/06 2020/06 - 2021/06 2020/06 - 2021/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Arbetsgivarsektor        
Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 2 556 2 677 121 4,7
Privat sektor 1 915 2 023 108 5,6
Offentlig sektor 634 637 3 0,5
- staten 144 148 4 2,7
- kommuner 490 489 -1 -0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2021, Tabellbilaga 9. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor 2020/06 - 2021/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/06/tyti_2021_06_2021-07-27_tau_009_sv.html