Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2015

Omsättningen för utländska dotterbolag ökade med 18 procent år 2014

Enligt Statistikcentralens uppgifter var den sammanlagda omsättningen för utländska företag i Finland 87 miljarder euro år 2014. Jämfört med föregående år ökade omsättningen med omkring 18 procent. Omsättningen var störst bland företag från Förenta Staterna, Sverige, Tyskland och Storbritannien. Av näringsgrenarna genererade industrin mest omsättning, varav 37 procent i företag från Förenta Staterna. Antalet utländska företag i Finland uppgick till 4 425.

Omsättningen för utländska företag år 2014 efter näringsgren (exkl. A Jordbruk, skogsbruk och fiske)*

Omsättningen för utländska företag år 2014 efter näringsgren (exkl. A Jordbruk, skogsbruk och fiske)*
*de mest betydande länderna efter omsättning

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2014/ulkoy_2014_2015-12-18_tie_001_sv.html