Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.5.2020

Passagerarantalet i utrikes sjöfart minskade till under hälften i mars

I passagerartrafiken transporterades i mars 2020 totalt 491 230 personer. Passagerarantalet minskade med 59 procent jämfört med mars året innan. I mars år 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,5 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 0,1 miljoner ton jämfört med mars året innan. Exporten minskade med 3 procent och uppgick till totalt 4,6 miljoner ton. Importen var oförändrad och var 3,9 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Mest transporterades styckegods, totalt 1,5 miljoner ton, vilket var 18 procent av alla transporter. Näst mest oljeprodukter, 1,2 miljoner ton och råolja, 0,96 miljoner ton.

Containertransporter

I mars 2020 transporterades totalt 0,9 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 0,2 miljoner ton färre än i mars år 2019. Antalet transporterade containrar var 67 861 (119 685 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 26,1 procent mätt i ton och importen ökade med 1,5 procent mätt i ton jämfört med mars 2019.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 178 933 transportmedel i utrikes sjöfart i mars 2020. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I mars transporterades 74 633 personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 60 627 stycken, och släpvagnar för lastbilar, 39 051 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i mars 2020 totalt 491 230 personer. Mellan Finland och Estland reste 267 678 personer och mellan Finland och Sverige 215 872 personer. Mellan Finland och Tyskland transporterades 7 680 passagerare. Antalet passagerare minskade med 59 procent jämfört med mars 2019. Antalet passagerare mellan Finland och Estland minskade med 326 139 personer från året innan och med 387 438 personer mellan Finland och Sverige. I mars 2020 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Saima kanal var öppen fr.o.m.den 30 mars och 4 160 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen.


1)

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (166,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 05.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. mars 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2020/03/uvliik_2020_03_2020-05-05_tie_001_sv.html