Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.6.2020

Sjötransporter ökade i april

I april år 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,7 miljoner ton. Sjötransporterna ökade med 0,2 miljoner ton jämfört med april året innan. Exporten var oförändrad och var 4,45 miljoner ton. Importen ökade med 4 procent och uppgick till totalt 4,25 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Mest transporterades styckegods, totalt 1,4 miljoner ton, vilket var 16 procent av alla transporter. Näst mest oljeprodukter, 1,2 miljoner ton och råolja, 1,1 miljoner ton.

Containertransporter

I april 2020 transporterades totalt 1,1 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var fyra procent färre än i april år 2019. Antalet transporterade containrar var 78 209 (138 100 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 3,6 procent mätt i ton och importen minskade med 8 procent mätt i ton jämfört med april 2019.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 93 948 transportmedel i utrikes sjöfart i april 2020. Största delen av dem var transporter av lastbilar och släpvagnar för lastbilar. Totalt transporterades 60 627 stycken lastbilar, och 30 635 stycken släpvagnar för lastbilar.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i april 2020 totalt 64 811 personer. Mellan Finland och Estland reste 40 644 personer och mellan Finland och Sverige 21 719 personer. Mellan Finland och Tyskland transporterades 2 448 passagerare. Antalet passagerare var bara 5 procent av passagerarantalet i april 2019. I april 2020 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 57 024 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest oarbetade materialer och cement, totalt 19 740 ton. Näst mest transporterades papper.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (166,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 05.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. april 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2020/04/uvliik_2020_04_2020-06-05_tie_001_sv.html