Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.8.2020

Sjötransporter minskade i juni

I juni år 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,3 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med femton procent jämfört med juni året innan. Exporten minskade med 8 procent och var 3,9 miljoner ton. Importen minskade med 22 procent och uppgick till totalt 3,3 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Mest transporterades styckegods, totalt 1,4 miljoner ton, vilket var 19 procent av alla transporter. Näst mest oljeprodukter, 1,0 miljoner ton och kemikalier, 0,6 miljoner ton.

Containertransporter

I juni 2020 transporterades totalt 1,0 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 5 procent färre än i juni år 2019. Antalet transporterade containrar var 73 273 (131 432 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 8 procent mätt i ton och importen blev oförändrad jämfört med juni 2019.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 218 339 transportmedel i utrikes sjöfart i juni 2020. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I juni transporterades 122 982 personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 57 621 stycken, och släpvagnar för lastbilar, 35 422 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i juni 2020 totalt 463 447 personer. Mellan Finland och Estland reste 375 234 personer och mellan Finland och Sverige 73 280 personer. Mellan Finland och Lettland transporterades 9 476 passagerare och mellan Finland och Tyskland 5 456 passagerare. Antalet passagerare var bara 22 procent av passagerarantalet i juni 2019. I juni 2020 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 146 567 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 76 882 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (166,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 04.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. juni 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2020/06/uvliik_2020_06_2020-08-04_tie_001_sv.html