Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.9.2020

Sjötransporter minskade i juli

I juli år 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,6 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 13 procent jämfört med juli året innan. Exporten minskade med 15 procent och var 3,8 miljoner ton. Importen minskade med 10 procent och uppgick till totalt 3,7 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Mest transporterades styckegods, totalt 1,3 miljoner ton, vilket var 17 procent av alla transporter. Näst mest oljeprodukter, 1,0 miljoner ton och råolja, 0,9 miljoner ton.

Containertransporter

I juli 2020 transporterades totalt 1,0 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 13 procent färre än i juli år 2019. Antalet transporterade containrar var 69 036 (122 507 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 14 procent mätt i ton och importen minskade med 9 procent jämfört med juli 2019.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 290 633 transportmedel i utrikes sjöfart i juli 2020. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I juli transporterades 201 638 personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 53 928 stycken, och släpvagnar för lastbilar, 31 920 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i juli 2020 totalt 1 024 175 personer. Mellan Finland och Estland reste 727 822 personer och mellan Finland och Sverige 221 311 personer. Mellan Finland och Lettland transporterades 61 302 passagerare och mellan Finland och Tyskland 13 673 passagerare. Antalet passagerare var bara 37 procent av passagerarantalet i juli 2019. I juli 2020 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 163 981 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 91 924 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (166,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 04.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. juli 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2020/07/uvliik_2020_07_2020-09-04_tie_001_sv.html