Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.10.2020

Sjötransporter minskade i augusti

I augusti år 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,5 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 10 procent jämfört med augusti året innan. Exporten minskade med 5 procent och var 3,9 miljoner ton. Importen minskade med 15 procent och uppgick till totalt 3,6 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2018–2020

Mest transporterades styckegods, totalt 1,3 miljoner ton, vilket var 17 procent av alla transporter. Näst mest oljeprodukter, 1,1 miljoner ton och råolja, 0,95 miljoner ton.

Containertransporter

I augusti 2020 transporterades totalt 0,9 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 16 procent färre än i augusti år 2019. Antalet transporterade containrar var 64 302 (114 274 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 21 procent mätt i ton och importen minskade med 3 procent jämfört med augusti 2019.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 265 985 transportmedel i utrikes sjöfart i augusti 2020. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I augusti transporterades 175 033 personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 54 433 stycken, och släpvagnar för lastbilar, 33 007 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i augusti 2020 totalt 807 298 personer. Mellan Finland och Estland reste 547 159 personer och mellan Finland och Sverige 189 291 personer. Mellan Finland och Lettland transporterades 57 021 passagerare och mellan Finland och Tyskland 13 827 passagerare. Antalet passagerare var bara 36 procent av passagerarantalet i augusti 2019. I augusti 2020 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 163 954 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 84 101 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (166,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 06.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. augusti 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2020/08/uvliik_2020_08_2020-10-06_tie_001_sv.html