Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.3.2021

Sjötransporter minskade i januari

I januari år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,7 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 7 procent jämfört med januari året innan. Exporten minskade med 5 procent och var 4,1 miljoner ton. Importen minskade med 10 procent och uppgick till totalt 3,6 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades styckegods, totalt 1,4 miljoner ton, vilket var 18 procent av alla transporter. Näst mest transporterades oljeprodukter, 1,1 miljoner ton och råolja, 0,9 miljoner ton.

Containertransporter

I januari 2021 transporterades totalt 1.0 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 10 procent färre än i januari år 2020. Antalet transporterade containrar var 70 390 (124 102 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 13 procent mätt i ton och importen minskade med två procent jämfört med januari 2020.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 157 532 transportmedel i utrikes sjöfart i januari 2021. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I januari transporterades 70 770 personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 51 257 stycken, och släpvagnar för lastbilar, 32 773 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i januari 2021 totalt 243 626 personer. Mellan Finland och Estland reste 161 830 personer och mellan Finland och Sverige 77 851 personer och mellan Finland och Tyskland 3 945 passagerare. Antalet passagerare var bara 23 procent av passagerarantalet i januari 2020. I januari 2021 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 61 164 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 18 745 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, Olli Kajava 029 551 3531, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 05.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. januari 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2021/01/uvliik_2021_01_2021-03-05_tie_001_sv.html