Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.6.2021

Sjötransporter minskade i april

I april år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,2 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 17 procent jämfört med april året innan. Exporten minskade med 9 procent och var 4,0 miljoner ton. Importen minskade med 26 procent och uppgick till totalt 3,1 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades styckegods, totalt 1,5 miljoner ton, vilket var 20 procent av alla transporter. Näst mest transporterades anrikad malm, 0,8 miljoner ton och papper, 0,7 miljoner ton.

Containertransporter

I april 2021 transporterades totalt 0,9 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 16 procent mindre än i april år 2020. Antalet transporterade containrar var 65 730 (116 828 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 17 procent mätt i ton och importen minskade med 12 procent jämfört med april 2020.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 155 328 transportmedel i utrikes sjöfart i april 2021. Största delen av dem var transporter av lastbilar. I april transporterades 59 063 lastbilar. Näst mest transporterades passagerares personbilar, 53 576 stycken och släpvagnar för lastbilar, 39 020 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i april 2021 totalt 198 199 personer. Mellan Finland och Estland reste 123 072 personer och mellan Finland och Sverige 70 776 personer och mellan Finland och Tyskland 4 351 passagerare. Jämfört med passagerartrafikens vågdal som berodde på pandemin tredubblades antalet passagerare i april. Jämfört med april 2019 var antalet passagerare dock bara 14 procent. I april 2021 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 60 393 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 22 426 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 07.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. april 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2021/04/uvliik_2021_04_2021-06-07_tie_001_sv.html