Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.8.2021

Sjötransporter ökade i juni

I juni år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,9 miljoner ton. Sjötransporterna ökade med 9 procent jämfört med juni året innan. Exporten ökade med 7 procent och var 4,2 miljoner ton. Importen ökade med 12 procent och uppgick till totalt 3,7 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades styckegods, totalt 1,5 miljoner ton, vilket var 19 procent av alla transporter. Näst mest transporterades anrikad malm, 0,8 miljoner ton och oljeprodukter, 0,7 miljoner ton.

Containertransporter

I juni 2021 transporterades totalt 1,0 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 5 procent mer än i juni år 2020. Antalet transporterade containrar var 72 630 (128 920 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar ökade med 8 procent mätt i ton och importen minskade med 1 procent jämfört med juni 2020.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 225 088 transportmedel i utrikes sjöfart i juni 2021. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I juni transporterades 118 436 passagerares personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 62 026 stycken och släpvagnar för lastbilar, 40 919 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i juni 2021 totalt 509 645 personer. Mellan Finland och Estland reste 293 691 personer, mellan Finland och Sverige 208 789 personer och mellan Finland och Tyskland 7 165 passagerare. Jämfört med juni 2020 antalet passagerare ökade med 10 procent. Jämfört med juni 2019 var antalet passagerare dock bara 24 procent. I juni 2021 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 159 848 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest råvirke, totalt 81 209 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kajava 029 551 3531, Matti Kokkonen 029 551 3770, olli.kajava@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 06.08.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. juni 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2021/06/uvliik_2021_06_2021-08-06_tie_001_sv.html