Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2022

Sjötransporter ökade i november

I november år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,3 miljoner ton. Sjötransporterna ökade med 6 procent jämfört med november året innan. Exporten ökade med 8 procent och var 4,6 miljoner ton. Importen ökade med 3 procent och uppgick till totalt 3,8 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades styckegods, totalt 1,5 miljoner ton, vilket var 19 procent av alla transporter. Näst mest transporterades oljeprodukter, 1,1 miljoner ton och råolja, 0,8 miljoner ton.

Containertransporter

I november 2021 transporterades totalt 0,9 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 7 procent mindre än i november år 2020. Antalet transporterade containrar var 62 169 (110 393 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 14 procent mätt i ton och importen ökade med 10 procent jämfört med november 2020.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 229 688 transportmedel i utrikes sjöfart i november 2021. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I november transporterades 119 529 passagerares personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 63 251 stycken och släpvagnar för lastbilar, 42 651 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i november 2021 totalt 772 456 personer. Mellan Finland och Sverige reste 400 006 personer, mellan Finland och Estland 316 504 personer och mellan Finland och Tyskland 5 943 personer. Antalet passagerare mer än fördubblades jämfört med antalet i november 2020. Jämfört med november 2019 var antalet passagerare dock bara 59 procent. I november 2021 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 87 863 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest oarbetade mineraler och cement, totalt 29,094 ton. Näst mest transporterades råvirke.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Ylimaa 029 551 3709, Matti Kokkonen 029 551 3770, henna.ylimaa@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. november 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2021/11/uvliik_2021_11_2022-01-10_tie_001_sv.html