Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.2.2022

Sjötransporter minskade i december

I december år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,9 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 2 procent jämfört med december året innan. Exporten minskade med 3 procent och var 4,3 miljoner ton. Importen minskade med 2 procent och uppgick till totalt 3,6 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades styckegods, totalt 1,3 miljoner ton, vilket var 16 procent av alla transporter. Näst mest transporterades oljeprodukter, 0,9 miljoner ton och anrikad malm, 0,9 miljoner ton.

Containertransporter

I december 2021 transporterades totalt 0,9 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 3 procent mindre än i december år 2020. Antalet transporterade containrar var 61 417 (109 175 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar minskade med 6 procent mätt i ton och importen ökade med 3 procent jämfört med december 2020.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 217 978 transportmedel i utrikes sjöfart i december 2021. Största delen av dem var transporter av passagerares personbilar. I december transporterades 123 578 passagerares personbilar. Näst mest transporterades lastbilar, 55 232 stycken och släpvagnar för lastbilar, 35 202 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i december 2021 totalt 692 740 personer. Mellan Finland och Sverige reste 325 906 personer, mellan Finland och Estland 358 609 personer och mellan Finland och Tyskland 8 225 personer. Antalet passagerare mer än fördubblades jämfört med antalet i december 2020. Jämfört med december 2019 var antalet passagerare dock bara 51 procent. I december 2021 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 92 772 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik transporterades mest oarbetade mineraler och cement, totalt 37,364 ton. Näst mest transporterades gödselmedel.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kajava 029 551 3531, olli.kajava@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 07.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. december 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2021/12/uvliik_2021_12_2022-02-07_tie_001_sv.html