Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.9.2012

Prognosen över antalet personer som fyllt 65 år minskar något

I Statistikcentralens nya befolkningsprognos är antalet personer som fyllt 65 år i framtiden något mindre än i föregående befolkningsprognos. Som följd av utvecklingen av dödligheten under åren 2009–2011 är antalet personer som fyllt 65 år enligt den nyaste prognosen något under 3 procent mindre år 2040 jämfört med den prognos som publicerades år 2009.

På lång sikt har minskningen av dödligheten alltid uppskattats vara mindre än i verkligheten. I de befolkningsprognoser som utarbetades åren 1991–2004 har prognosen för antalet personer som fyllt 65 år varit 0,9–1,6 procent för låg under en 5 års prognosperiod jämfört med den verkliga utvecklingen. I den befolkningsprognos som utarbetades år 2007 var avvikelsen i prognosen under en 5 års prognosperiod 0,0 procent.

Avvikelse i prognosen för antalet personer som fyllt 65 år från den verkliga utvecklingen i olika befolkningsprognoser under en tre, fem och tio års prognosperiod

Avvikelse i prognosen för antalet personer som fyllt 65 år från den verkliga utvecklingen i olika befolkningsprognoser under en tre, fem och tio års prognosperiod

Andelen arbetsför befolkning minskar

Den arbetsföra befolkningen förutspås minska med 117 000 personer från nuläget fram till år 2030. Efter det börjar den arbetsföra befolkningen enligt prognosen sakta öka. Andelen personer i arbetsför ålder (15–64 år) minskar från 65 procent i dag till 58 procent fram till år 2030 och till 57 procent fram till år 2060. År 2060 skulle befolkningen i arbetsför ålder vara nästan lika stor som nu, men andelen befolkning i arbetsför ålder av hela befolkningen skulle vara nio procentenheter lägre än nu.

Prognosen om självförsörjning beskriver en situation där det inte skulle förekomma någon in- eller utvandring alls och där bara fruktsamheten och dödligheten skulle inverka på befolkningens storlek och åldersstruktur. Enligt prognosen skulle befolkningen i arbetsför ålder minska med 393 000 personer fram till år 2030 och med 556 000 personer fram till år 2050.

Den demografiska försörjningskvoten försvagas

Andelen personer över 65 år uppskattas stiga från nuvarande 18 procent av befolkningen till 26 procent fram till år 2030 och till 28 procent fram till år 2060. Den demografiska försörjningskvoten, dvs. antalet barn och pensionärer per hundra personer i arbetsför ålder, stiger inom den närmaste framtiden.

I slutet av år 2011 var den demografiska försörjningskvoten 52,9. Enligt prognosen skulle den överstiga 60 år 2017 och 70 fram till år 2028. År 2060 skulle den demografiska försörjningskvoten vara 77.

Statistikcentralens prognos är en trendberäkning

Statistikcentralens befolkningsprognoser baserar sig på observationer om den tidigare utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och omflyttning. Vid utarbetandet av dem beaktar man inte hur ekonomiska, sociala eller andra samhälls- eller regionalpolitiska beslut eventuellt inverkar på den kommande befolkningsutvecklingen. Kalkylerna uttrycker närmast åt vilket håll befolkningsutvecklingen går, om den fortsätter i en liknande riktning. De skall alltså inte tolkas som att utvecklingen ofrånkomligt förverkligas. Befolkningsprognosens uppgift är att erbjuda beslutsfattarna verktyg att uppskatta om det finns behov av åtgärder med vilka man kan påverka utvecklingen.

Befolkningsprognosen har utarbetats för hela landet fram till år 2060 och efter region fram till år 2040. I befolkningsprognosen antar man att fruktsamheten och inflyttningsöverskottet från utlandet är oförändrade och att dödligheten fortsätter att minska i samma takt som nu. Enligt prognosen överstiger det årliga antalet döda antalet födda år 2032, men nettoinvandringen antas hålla befolkningsökningen uppe också efter det. Den årliga nettoinvandringen antas i prognosen vara 17 000 personer.

 


Källa: Befolkningsstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (293,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 28.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsprognos [e-publikation].
ISSN=1798-5145. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_tie_001_sv.html