Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2011, kvartal I–III

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2012*       Förändring 2012*       Förändring 2012*      Förändring 2012*      Förändring
HELA LANDET 6 841 -908 - - 11 869 -946 18 710 -1 854
FASTA FINLAND 6 843 -898 -62 -18 11 820 -796 18 601 -1 712
Nyland 5 308 -246 2 363 360 5 206 -394 12 877 -280
Egentliga Finland 208 -151 405 -23 841 10 1 454 -164
Satakunta -353 -102 -262 145 365 56 -250 99
Egentliga Tavastland -44 -167 -173 -323 395 142 178 -348
Birkaland 1 087 202 1 369 63 684 -198 3 140 67
Päijänne-Tavastland -115 76 123 -137 284 -9 292 -70
Kymmenedalen -490 -47 -485 37 451 -31 -524 -41
Södra Karelen -323 -27 -155 239 330 28 -148 240
Södra Savolax -638 -153 -327 25 306 88 -659 -40
Norra Savolax -341 -202 -60 -101 425 41 24 -262
Norra Karelen -199 -97 -235 22 294 -22 -140 -97
Mellersta Finland 256 -21 119 100 401 21 776 100
Södra Österbotten 134 51 -333 -201 335 41 136 -109
Österbotten 338 -13 -427 -320 509 -288 420 -621
Mellersta Österbotten 169 -26 -185 39 104 -23 88 -10
Norra Österbotten   2 122 61 -665 -114 429 -157 1 886 -210
Kajanaland -219 53 -432 142 113 -43 -538 152
Lappland -57 -89 -702 29 348 -58 -411 -118
ÅLAND -2 -10 62 18 49 -150 109 -142
1) Områdesindelningen 1.1.2012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2012, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2011, kvartal I–III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/09/vamuu_2012_09_2012-10-25_tau_004_sv.html