Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.4.2013

Den preliminära folkmängden i Finland 5 430 796 i slutet av mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 430 796 i slutet av mars. Folkmängden i Finland ökade under första kvartalet 2013 med 4 120 personer, dvs. med 370 personer fler än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 3 520 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 610 personer.

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

 Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Enligt den preliminära statistiken för januari–mars flyttade 6 500 personer till Finland från utlandet, medan 2 990 personer flyttade från Finland till utlandet. Antalet invandringar var 250 fler och antalet utvandringar 70 färre än året innan. Av invandrarna var 1 550 och av utvandrarna 2 110 finska medborgare.

Under första kvartalet föddes 14 300 barn, dvs. 500 färre barn än under motsvarande period år 2012. Antalet döda var 13 690, dvs. 550 personer färre än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet flyttningar mellan kommuner till 52 490 i slutet av mars. Detta var 1 100 flyttningar färre än under januari–mars året innan enligt 2013 års kommunindelning.

Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap ökade folkmängden under årets första kvartal mest i landskapet Nyland, där folkökningen var 3 850 personer. Näst mest ökade folkmängden i Norra Österbotten, med 680 personer, och i Birkaland, med 560 personer. I förhållande till folkmängden var folkökningen störst i samma landskap: i Nyland 2,5 promille, i Norra Österbotten 1,7 promille och i Birkaland 1,1 promille. Kvantitativt sett störst, 290 personer, var befolkningsförlusten i Norra Savolax. Relativt sett störst var befolkningsförlusten i Kajanaland, där befolkningen minskade med 1,6 promille.

Folkökningen tilltog mest i landskapet Nyland, där folkmängden nu ökade med 360 personer fler än under januari–mars 2012. Den relativa utvecklingen av folkmängden tilltog mest i landskapet Kajanaland. Även om befolkningsförlusten där var 1,6 promille, var den under motsvarande period året innan ännu större, 2,2 promille. .

Enligt de preliminära uppgifterna avtog utvecklingen av folkmängden mest i Norra Savolax. Där var befolkningförlusten 170 personer högre än året innan. I förhållande till folkmängden avtog utvecklingen av folkmängden mest på Åland. Under januari–mars var folkökningen 0,5 promille, medan den var 1,2 promille året innan..

Antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 21 770 under januari–mars. Inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap var kvantitativt sett störst i Nyland, 910 personer, och i Birkaland, 280 personer. I båda landskapen var det relativa inflyttningsöverskottet också störst, 0,6 promille. I omflyttningen mellan landskap hade Mellersta Finland den största förlusten kvantitativt sett, 200 personer, och Kajanaland den största relativt sett, 1,2 promillea.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 09 1734 3367, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (287,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/03/vamuu_2013_03_2013-04-23_tie_001_sv.html