Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, juni

Publicerad: 26.4.2019

Den preliminära folkmängden i Finland 5 518 393 i slutet av mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 518 393 i slutet av mars 2019. Folkmängden i Finland ökade under januari-mars med 474 personer, dvs. med 95 personer färre än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandringar översteg antalet utvandringar med 3 853 personer. Antalet födda var 3 290 färre än antalet döda.

Folkökningen månadsvis 2016–2019*

Folkökningen månadsvis 2016–2019*

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Joni Rantakari 029 551 3249, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/03/vamuu_2019_03_2019-04-26_tie_001_sv.html