Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.2.2007

Privatpersoners skuldsaneringar under januari-december 2006

År 2006 lämnades 3 702 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna, vilket är 589 färre än under motsvarande period året innan. Efter att skuldsaneringslagen trädde i kraft år 1993 har det totalt gjorts nästan 90 000 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner.

Ansökan om skuldsanering för privatpersoner 1993-2006

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenären och borgensmannen kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av skuldsaneringsansökningarna år 2006 var 338 sådana som gjordes av äkta makar tillsammans. 30 ansökningar gjordes tillsammans med en medgäldenär och två tillsammans med borgensmannen. Andelen gemensamma ansökningar av alla ansökningar har redan under flera år minskat. Andelen gemensamma ansökningar var som störst i mitten av 1990-talet, då den var över 40 procent av alla skuldsaneringsansökningar. År 2006 var andelen gemensamma ansökningar bara 10 procent av alla skuldsaneringsansökningar.

Källa: Skuldsaneringar 2006, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 4:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2006/04/velj_2006_04_2007-02-16_tie_001_sv.html