Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.2.2009

Privatpersoners skuldsaneringar under januari-december 2008

År 2008 lämnades 2 851 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna, vilket är 187 färre än under motsvarande period året innan. Efter att skuldsaneringslagen trädde i kraft år 1993 har det totalt gjorts mer än 95 000 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner.

Ansökan om skuldsanering för privatpersoner 1993-2008

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenären och borgensmannen kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av skuldsaneringsansökningarna år 2008 var 232 sådana som gjordes av äkta makar tillsammans. 19 ansökningar gjordes tillsammans med en medgäldenär. Andelen gemensamma ansökningar var som störst i mitten av 1990-talet, då den var över 40 procent av alla skuldsaneringsansökningar. År 2008 var andelen gemensamma ansökningar 9 procent av alla skuldsaneringsansökningar.

Källa: Skuldsaneringar 2008, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 4:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2008/04/velj_2008_04_2009-02-12_tie_001_sv.html