Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.8.2009

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari-juni 2009

Under januari-juni 2009 lämnades 1 511 privatpersoners ansökningar om skuldsanering till tingsrätter, vilket är 37 fler än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari-juni var 130 sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär var 12.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari-juni 1993-2009

Källa: Skuldsaneringar 2009, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2009/02/velj_2009_02_2009-08-13_tie_001_sv.html