Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari–december 2010

År 2010 lämnades 3 257 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna, vilket är 334 fler än under motsvarande period året innan. Efter att skuldsaneringslagen trädde i kraft år 1993 har det totalt gjorts mer än 101 000 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner.

Ansökan om skuldsanering för privatpersoner 1993–2010

Ansökan om skuldsanering för privatpersoner 1993–2010

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenären och borgensmannen kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av ansökningarna om skuldsanering år 2010 var 269 sådana som gjordes av äkta makar tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgeldenär var 31. Andelen gemensamma ansökningar var som störst i mitten av 1990-talet, då den var över 40 procent av alla skuldsaneringsansökningar. År 2010 var andelen gemensamma ansökningar nästan 10 procent av alla skuldsaneringsansökningar.


Källa: Skuldsaneringar 2010, 4:e kvartalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2010/04/velj_2010_04_2011-02-15_tie_001_sv.html