Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 16.5.2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under första kvartalet år 2011

Under januari–mars 2011 lämnades 846 privatpersoners ansökningar om skuldsanering till tingsrätterna, vilket är 22 fler än under motsvarande period året innan.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–mars 1993–2011

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–mars 1993–2011

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–mars var 80 sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär var 2.


Källa: Skuldsaneringar 2011, 1:a kvartalet, Statistikcentrale

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (206,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 1:a kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2011/01/velj_2011_01_2011-05-16_tie_001_sv.html