Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.11.2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari–september 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 2 743 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–september 2012. Antalet ansökningar var 107 (4,1 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–september 2000–2012

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–september 2000–2012

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–september var 255 (9,3 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenär var 24 (0,9 procent). Återstående 2 464 ansökningar (89,8 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Ansökningarna om skuldsanering är rätt så jämnt fördelade mellan könen. Av ansökningarna hade 1 379 stycken (50,3 procent) inlämnats av män och 1 364 stycken (49,7 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2012, 3:e kvartalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2012/03/velj_2012_03_2012-11-16_tie_001_sv.html