Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.6.2013

Antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden ökade med 5,8 procent år 2012

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 539 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna under år 2012. Detta är 250 ärenden (5,8 procent) fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 3 648 skuldsaneringsansökningar, 480 ändringar av betalningsprogram och 366 fastställanden av tilläggsprestationer. Det fanns inga slutbehandlade förfall av skuldsaneringar år 2012.

Medianskulden i fastställda betalningsprogram 2006–2012, 1 000 euro

Medianskulden i fastställda betalningsprogram 2006–2012, 1 000 euro

Av de slutbehandlade skuldsaneringsansökningarna fastställdes ett betalningsprogram i 2 963 fall. Antalet fastställda betalningsprogram ökade med 208 fall. Året innan fastställdes ett betalningsprogram i 2 755 fall. I de betalningsprogram som fastställdes år 2012 var den sammanlagda skulden 227 miljoner euro. Skulderna redovisas som ofördelade. Således kan skulderna i gemensamma ansökningar delas åtminstone med två beroende på antalet medgäldenärer och borgensmän. I de betalningsprogram som fastställdes år 2012 var medianskulden 34 000 euro.

Med slutbehandlade skuldsaneringsärenden avses i Statistikcentralens skuldsaneringsstatistik ärenden som har behandlats i tingsrätt och som tingsrätten gett ett avgörande i. I uppgifterna ingår förutom skuldsaneringsansökningarna också övriga skuldsaneringsärenden som behandlats i tingsrätterna.


Källa: Slutbehandlade skuldsaneringsärenden, 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2012/velj_2012_2013-06-19_tie_001_sv.html