Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.11.2013

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något under januari-september från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 2 818 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–september 2013. Antalet ansökningar var 72 stycken (2,6 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–september 2004–2013

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–september 2004–2013

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–september var 176 (6,3 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 21 stycken (0,8 procent). Återstående 2 621 ansökningar (93,0 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 1 438 stycken (51,0 procent) inlämnats av män och 1 380 stycken (49,0 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2013, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 3:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2013/03/velj_2013_03_2013-11-08_tie_001_sv.html