Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.4.2014

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari–mars från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 1 002 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–mars 2014. Antalet ansökningar var 81 stycken (9 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–mars 2005–2014

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–mars 2005–2014

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av antalet ansökningar om skuldsanering under januari–mars var 79  (7,9 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 6 stycken (0,6 procent). Återstående 917 ansökningar (91,5 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 513 stycken (51,2 procent) inlämnats av män och 489 stycken (48,8 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2014, 1:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 09 1734 2696 (9.6.2014 alkaen 029 551 2696), oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2014/01/velj_2014_01_2014-04-30_tie_001_sv.html