Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.10.2014

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari–september med 8,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 060 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–september 2014. Antalet ansökningar var 241 stycken (8,5 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–september 2005–2014

Privatpersoners ansökningar om skuldsanering under januari–september 2005–2014

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–september var 255 (8,3 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 15 stycken (0,5 procent). Återstående 2 790 ansökningar (91,2 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 1 545 stycken (50,5 procent) inlämnats av män och 1 515 stycken (49,5 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2014, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 3:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2014/03/velj_2014_03_2014-10-29_tie_001_sv.html