Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.6.2017

År 2016 ökade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 5,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 5 225 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2016. Detta är 262 (5,3 procent) fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 4 410 skuldsaneringsansökningar, 552 ändringar av betalningsprogram, 219 fastställanden av tilläggsprestationer och 40 förfall av slutbehandlade skuldsaneringar.

Av de slutbehandlade skuldsaneringsansökningarna fastställdes ett betalningsprogram i 3 752 fall. Antalet fastställda betalningsprogram ökade med 294 fall. I de betalningsprogram som fastställdes år 2016 var den sammanlagda skulden 293 miljoner euro. Skulderna redovisas som ofördelade. Således kan skulderna i gemensamma ansökningar delas åtminstone med två beroende på antalet medgäldenärer och borgensmän. År 2016 uppgick antalet gemensamma skuldsaneringsansökningar med ett fastställt betalningsprogram till 272 ansökningar (7,3 procent). I de betalningsprogram som fastställdes år 2016 var medianskulden 36 700 euro.

Med slutbehandlade skuldsaneringsärenden avses i Statistikcentralens skuldsaneringsstatistik ärenden som har behandlats i tingsrätt och som tingsrätten gett ett avgörande i. I uppgifterna ingår förutom skuldsaneringsansökningarna också övriga skuldsaneringsärenden som behandlats i tingsrätterna.


Källa: Slutbehandlade skuldsaneringsärenden, 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (115,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2016/velj_2016_2017-06-07_tie_001_sv.html