Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.10.2017

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner på fjolårets nivå under januari–september 2017

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 110 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–september 2017. Antalet ansökningar var 26 stycken (0,8 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–september var 170 (5,5 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 8 (0,3 procent). Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med en borgensman var 1. Återstående 2 931 ansökningar (94,2 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 1 598 stycken (51,4 procent) inlämnats av män och 1 512 stycken (48,6 procent) av kvinnor.


Källa: Skuldsaneringar 2017, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (115,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 3:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2017/03/velj_2017_03_2017-10-18_tie_001_sv.html