Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.7.2020

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade med 29,2 procent under januari–juni 2020 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 2 033 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari–juni 2020. Antalet ansökningar var 459 stycken (29,2 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anhängiggjorda skuldsaneringsansökningar var exceptionellt litet under första kvartalet 2019. Detta berodde delvis på att ekonomi- och skuldrådgivningen överfördes från kommunerna till de statliga rättshjälpsbyråerna i och med lagen som trädde i kraft 1.1.2019, vilket fördröjde behandlingen av ansökningar år 2019.

Äkta makar, solidariskt ansvariga medgäldenärer samt gäldenär och borgensman kan ansöka om skuldsanering tillsammans. Av de ansökningar om skuldsanering som lämnats under januari–juni var 121 (5,9 procent) sådana ansökningar som äkta makar lämnat tillsammans. Antalet gemensamma ansökningar som gjorts med medgäldenärer var 14 (0,7 procent). Återstående 1 898 ansökningar (93,4 procent) hade gjorts av enskilda sökande. Av ansökningarna hade 1 026 stycken (50,5 procent) inlämnats av män och 1 003 stycken (49,3 procent) av kvinnor. Ifråga om 4 ansökningar (0,2 procent) kände man inte till sökandens kön.


Källa: Skuldsaneringar 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (116,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. 2:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/2020/02/velj_2020_02_2020-07-15_tie_001_sv.html