Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2013-2014 1)

Sektor Skatteslag 2013 2014 Förändring, %
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 88 688 89 976 1,5
-1000 Inkomstskatter 30 797 31 473 2,2
-2000 Socialskyddsavgifter 25 632 26 011 1,5
-4000 Förmögenhetsskatter 2 599 2 719 4,6
-5000 Skatter på varor och tjänster 29 430 29 527 0,3
-6000 Övriga skatter 230 246 7,0
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 42 179 42 635 1,1
-1000 Inkomstskatter 11 453 11 828 3,3
-4000 Förmögenhetsskatter 1 236 1 207 -2,3
-5000 Skatter på varor och tjänster 29 426 29 524 0,3
-6000 Övriga skatter 64 76 18,8
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 20 726 21 174 2,2
-1000 Inkomstskatter 19 344 19 645 1,6
-2000 Socialskyddsavgifter 16 15 -6,3
-4000 Förmögenhetsskatter 1 363 1 512 10,9
-5000 Skatter på varor och tjänster 3 2 -33,3
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 25 616 25 996 1,5
-2000 Socialskyddsavgifter 25 616 25 996 1,5
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 167 171 2,4
-5000 Skatter på varor och tjänster 1 1 -0,0
-6000 Övriga skatter 166 170 2,4
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Peltonen 029 551 3464, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2014, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2013-2014 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2014/vermak_2014_2015-07-09_tau_001_sv.html