Skatter och avgifter av skattenatur 2016

2016
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik