Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2016-2017*

  2016 2017 Förändring, %
Sektor Skatteslag      
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 95 126 97 014 2,0
-1000 Inkomstskatter 32 934 34 404 4,5
-2000 Socialskyddsavgifter 27 641 27 068 -2,1
-4000 Förmögenhetsskatter 3 066 3 459 12,8
-5000 Skatter på varor och tjänster 31 223 31 848 2,0
-6000 Övriga skatter 262 235 -10,3
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 45 273 46 882 3,6
-1000 Inkomstskatter 12 670 13 413 5,9
-4000 Förmögenhetsskatter 1 396 1 685 20,7
-5000 Skatter på varor och tjänster 31 108 31 723 2,0
-6000 Övriga skatter 99 61 -38,4
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 21 951 22 781 3,8
-1000 Inkomstskatter 20 264 20 991 3,6
-2000 Socialskyddsavgifter 15 14 -6,7
-4000 Förmögenhetsskatter 1 670 1 774 6,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 2 2 -0,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 27 626 27 054 -2,1
-2000 Socialskyddsavgifter 27 626 27 054 -2,1
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 276 297 7,6
-5000 Skatter på varor och tjänster 113 123 8,8
-6000 Övriga skatter 163 174 6,7
* Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Pentti 029 551 3003, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2017, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2016-2017* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2017/vermak_2017_2018-07-12_tau_001_sv.html