Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 20.9.2019

Skatteutfallet ökade med 2,1 procent år 2018

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,1 procent år 2018. Utfallet uppgick till totalt 99,0 miljarder euro. Skattekvoten minskade med 0,8 procentenheter från året innan till 42,2 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas preliminära uppgifter för år 2018.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2017–2018*

  2017 2018*
S13+S212 Totalt Miljon euro 96 985 99 023
Kvoten till BNP, % 43 42,2
S1311 Staten Miljon euro 46 921 48 684
Kvoten till BNP, % 20,8 20,8
S1313 Lokaltförvaltning Miljon euro 22 767 22 464
Kvoten till BNP, % 10,1 9,6
S1314 Socialskyddfonder Miljon euro 27 000 27 645
Kvoten till BNP, % 12 11,8
S212 Europeiska unionen Miljon euro 297 230
Kvoten till BNP, % 0,1 0,1

* Preliminär uppgift


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Pentti 029 551 3003, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2018/vermak_2018_2019-09-20_tie_001_sv.html