Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2020-2021 1)

Sektor Skatteslag 2020 2021 Förändring, %
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 99 636 108 303 8,7
-1000 Inkomstskatter 34 962 38 923 11,3
-2000 Socialskyddsavgifter 27 326 30 261 10,7
-4000 Förmögenhetsskatter 3 574 3 793 6,1
-5000 Skatter på varor och tjänster 33 527 35 016 4,4
-6000 Övriga skatter 247 310 25,5
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 47 312 51 809 9,5
-1000 Inkomstskatter 12 329 15 131 22,7
-4000 Förmögenhetsskatter 1 619 1 828 12,9
-5000 Skatter på varor och tjänster 33 291 34 745 4,4
-6000 Övriga skatter 73 105 43,8
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 24 589 25 758 4,8
-1000 Inkomstskatter 22 633 23 792 5,1
-4000 Förmögenhetsskatter 1 955 1 965 0,5
-5000 Skatter på varor och tjänster 1 1 0,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 27 326 30 261 10,7
-2000 Socialskyddsavgifter 27 326 30 261 10,7
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 409 475 16,1
-5000 Skatter på varor och tjänster 235 270 14,9
-6000 Övriga skatter 174 205 17,8
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Haapanen 029 551 3592, Johannes Kolu 029 551 3686, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2021, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2020-2021 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2021/vermak_2021_2022-03-15_tau_001_sv.html