Metoderna och tidsserierna inom nationalräkenskaperna revideras

Beräkningsmetoden för nationalräkenskaperna revideras 11.7.2014. Samtidigt ändras tidsserierna inom räkenskaperna fr.o.m. år 1975. I samband med revideringen görs metodändringar, justeringar och klassificeringsändringar som inverkar på bruttonationalproduktens och dess delposters nivåer samt på andra uppgifter inom nationalräkenskaperna.

På skatterna och avgifterna av skattenatur inverkar revideringen i huvudsak via den reviderade behandlingen av mervärdesskatten, förändringen av bruttonationalprodukten samt via några andra mindre ändringar. I samband med revideringen ändras också skattekvoten. De nya tidsserierna för den offentliga sektorns skuld publiceras 30.9.2014.

Mera detaljerade uppgifter om ändringarna i årsräkenskaperna finns på sidan: Sammanfattning om revideringen av nationalräkenskaperna ENS 2010


Senast uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/vermak_2014-07-11_uut_001_sv.html