Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.5.2018

Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 573 euro år 2017

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 3 573 euro i månaden år 2017. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 3 852 euro. Lönen för ordinarie arbetstid innehåller förutom den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen arbetstidstillägg och naturaförmåner, men inte lön för övertid, semesterpenning eller resultatpremier.

Medianlönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom staten efter yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010) år 2017

Medianlönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom staten efter yrkesgrupp (Yrkesklassificeringen 2010) år 2017

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, sampo.pehkonen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2017/vkp_2017_2018-05-03_tie_001_sv.html