Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Försörjningsbalans

   Milj. EUR Förändring, %
Till löpande priser Till 2000 års priser Värde Pris Volym
2003* 2004* 2003* 2004* 2003* 2004* 2003* 2004* 2003* 2004*
Bruttonationalprodukt, till marknadspris 143 807 149 725 138 408 143 418
2,1 4,1 -0,3 0,5 2,4 3,6
Import av varor och tjänster 44 168 48 499 46 487 49 260 3,3 9,8 0,4 3,6 2,9 6,0
Totalt utbud 187 975 198 224 184 895 192 678
2,4 5,5 -0,2 1,2 2,6 4,2
Export av varor och tjänster 53 104 56 631 59 015 62 332 -1,7 6,6 -3,1 1,0 1,4 5,6
Konsumtionsutgifter 107 091 111 352 99 776 102 541
4,5 4,0 1,0 1,2 3,5 2,8
    Privata konsumtionsutgifter 75 145 77 694 70 547 72 833 4,3 3,4 0,0 0,1 4,4 3,2
    Offentliga konsumtionsutgifter 31 946 33 658 29 229 29 708 4,9 5,4 3,4 3,7 1,5 1,6
Bruttobildning av fast kapital 26 316 28 204 25 546 26 835 -1,0 7,2 0,6 2,0 -1,5 5,0
    Privat bruttobildning av fast kapital 22 012 23 698 21 392 22 592 -2,4 7,7 0,6 1,9 -3,0 5,6
    Offentlig bruttobildning av fast kapital 4 304 4 506 4 154 4 243 7,0 4,7 0,2 2,5 6,7 2,1
Förändringar i lager 734 802 604 1 048 .. .. .. .. .. ..
Total efterfrågan 187 245 196 989 184 941 192 756
2,0 5,2 -0,1 0,9 2,1 4,2
    därav inhemsk efterfrågan 134 141 140 358 125 926 130 424
3,5 4,6 1,1 1,0 2,4 3,6
Statistik differens 730 1 235 -46 -78 .. .. .. .. .. ..

Senast uppdaterad 14.7.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2004, Försörjningsbalans . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2004/vtp_2004_2005-07-14_tau_002_sv.html