Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nettokreditgivning

  Milj. EUR Förändring, EUR
2003* 2004* 2003* 2004*
Hela ekonomin 5 604 6 267 -4 831 663
Icke-finansiella företag 5 372 6 365 -266 993
Bostadssamfund -121 -111 121 10
Finansiella institut och försäkringsanstalter -741 -1 134 -1 360 -393
Offentliga samfund 3 344 2 834 -2 637 -510
    Statsförvaltning 560 364 -1 450 -196
    Lokalförvaltning -799 -997 -534 -198
    Arbetspensionsanstalter 3 907 3 838 -356 -69
    Övriga socialskyddsfonder -324 -371 -297 -47
Hushåll -1 777 -727 121 1 050
Icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushållen 257 275 -80 18
Sektorvis ofördelad -730 -1 235 -730 -505
Utlandet -5 604 -6 267 4 831 -663

Senast uppdaterad 14.7.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2004, Nettokreditgivning . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2004/vtp_2004_2005-07-14_tau_004_sv.html