Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bruttonationalprodukt (BNP) till marknadspris 1975 - 2007*

År Till löpande priser, 
milj. EUR
Till referensårs
2000 priser,
 milj. EUR
Värdför-
ändring,
%
Volymför- 
ändring,
%
Prisför- 
ändring,
%
BNP per 
capita, EUR
1975 18 045 69 620       3 830
1976 20 474 69 806 13,5 0,3 13,2 4 332
1977 22 527 70 037 10,0 0,3 9,7 4 754
1978 24 882 71 859 10,5 2,6 7,7 5 235
1979 28 864 76 876 16,0 7,0 8,4 6 058
1980 33 322 80 810 15,4 5,1 9,8 6 971
1981 37 665 81 835 13,0 1,3 11,6 7 847
1982 42 368 84 310 12,5 3,0 9,2 8 777
1983 47 216 86 796 11,4 2,9 8,3 9 723
1984 52 824 89 437 11,9 3,0 8,6 10 820
1985 57 499 92 371 8,9 3,3 5,4 11 730
1986 61 864 94 797 7,6 2,6 4,8 12 579
1987 66 814 98 170 8,0 3,6 4,3 13 547
1988 75 712 103 177 13,3 5,1 7,8 15 308
1989 84 780 108 765 12,0 5,4 6,2 17 079
1990 89 747 108 854 5,9 0,1 5,8 18 000
1991 85 698 102 057 -4,5 -6,2 1,8 17 092
1992 83 041 98 245 -3,1 -3,7 0,7 16 470
1993 83 924 97 341 1,1 -0,9 2,0 16 566
1994 88 103 100 822 5,0 3,6 1,4 17 312
1995 95 916 104 780 8,9 3,9 4,8 18 778
1996 99 258 108 650 3,5 3,7 -0,2 19 367
1997 107 626 115 268 8,4 6,1 2,2 20 939
1998 117 111 121 246 8,8 5,2 3,4 22 727
1999 122 747 125 960 4,8 3,9 0,9 23 765
2000 132 272 132 272 7,8 5,0 2,6 25 555
2001 139 868 135 759 5,7 2,6 3,0 26 960
2002 143 974 137 989 2,9 1,6 1,3 27 682
2003 145 938 140 437 1,4 1,8 -0,4 27 995
2004 152 345 145 672 4,4 3,7 0,6 29 144
2005 157 335 149 810 3,3 2,8 0,4 29 997
2006* 167 041 157 081 6,2 4,9 1,3 31 719
2007* 179 734 164 181 7,6 4,5 2,9 33 985

* Preliminär uppgift. Uppgifterna för år 2007 revideras i januari 2009. Tidsserierna revideras år 2009. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.


Senast uppdaterad 10.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007, Bruttonationalprodukt (BNP) till marknadspris 1975 - 2007* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2008-07-10_tau_001_sv.html