Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Försörjningsbalans 2006* - 2007*

  mn euro Förändring, %
Till löpande priser Till  referensårs
2000 priser
Värde Pris Volym
2006* 2007* 2006* 2007* 2006* 2007* 2006* 2007* 2006* 2007*
Bruttonationalprodukt, till marknadspris 167 041 179 734 157 081 164 181 6,2 7,6 1,3 2,9 4,9 4,5
Import av varor och tjänster 67 195 73 102 62 946 67 085 14,3 8,8 6,0 2,1 7,8 6,6
Totalt utbud 234 236 252 836 219 461 230 675 8,4 7,9 2,6 2,7 5,6 5,1
Export av varor och tjänster 75 489 82 228 77 104 83 440 14,8 8,9 2,7 0,7 11,8 8,2
Konsumtionsutgifter 122 277 128 764 109 136 112 030 5,3 5,3 2,2 2,6 3,1 2,7
    Privata konsumtionsutgifter 85 864 90 610 79 702 82 268 5,7 5,5 1,6 2,2 4,1 3,2
    Offentliga konsumtionsutgifter 36 413 38 154 29 588 29 976 4,2 4,8 3,6 3,4 0,6 1,3
Bruttobildning av fast kapital 32 212 36 517 30 253 32 818 8,2 13,4 3,3 4,5 4,7 8,5
    Privat bruttobildning av fast kapital 28 181 31 870 26 713 28 942 9,9 13,1 3,1 4,4 6,5 8,3
    Offentlig bruttobildning av fast kapital 4 031 4 647 3 586 3 924 -2,3 15,3 4,4 5,4 -6,4 9,4
Förändringar i lager, anskaffning av värdeföremål 2 413 3 594 2 940 4 092 .. .. .. .. .. ..
Total efterfrågan 232 391 251 103 218 116 230 432 8,4 8,1 2,5 2,3 5,8 5,6
Statistik differens 1 845 1 733 .. .. .. .. .. .. .. ..

* Preliminär uppgift. Uppgifterna för år 2007 revideras i januari 2009. Tidsserierna revideras år 2009. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.


Senast uppdaterad 10.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007, Försörjningsbalans 2006* - 2007* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2008-07-10_tau_002_sv.html