Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nettokreditgivning 2006* - 2007*

  Milj. EUR
2006* 2007*
Hela ekonomin 8 421 9 720
Icke-finansiella företag 7 954 6 902
Bostadssamfund -119 -297
Finansiella institut och försäkringsanstalter 1 267 1 338
Offentliga samfund 6 692 9 584
    Statsförvaltning 1 428 3 810
    Lokalförvaltning -358 -137
    Socialskyddsfonder 5 622 5 911
      Arbetspensionsanstalter 5 300 5 394
      Övriga socialskyddsfonder 322 517
Hushåll -5 987 -6 516
Icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushållen 459 442
Sektorvis ofördelad -1 845 -1 733
Utlandet -8 421 -9 720

* Preliminär uppgift. Uppgifterna för år 2007 revideras i januari 2009. Tidsserierna revideras år 2009. Tidsserierna fr.o.m. år 1975 kan tas ut från databastabellerna.


Senast uppdaterad 10.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007, Nettokreditgivning 2006* - 2007* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2008-07-10_tau_004_sv.html