Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.2.2009

Bruttonationalprodukten ökade med 0,9 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 0,9 procent år 2008. Ökningen var den långsammaste sedan depressionen i början av 1990-talet. Bruttonationalprodukten uppgick i fjol till 186 miljarder euro.

Ökningen av produktionen var helt beroende av konsumtion och investeringar. Konsumtionsvolymen ökade med 1,9 procent och investeringarna med en procent. Exportvolymen minskade däremot med 1,1 procent och importvolymen med 1,3 procent.

De icke-finansiella företagens vinster minskade på grund av recessionen som utbröt i fjol, men investeringarna ökade ytterligare. Företagens finansiella överskott minskade till 1,7 miljarder euro. Den offentliga sektorns överskott var ännu i fjol nästan 8 miljarder euro.

Hushållens realinkomster ökade med i genomsnitt 2,7 procent. Löneinkomsterna ökade nominellt med mer än 7 procent och de sociala förmånerna med något under 4 procent, men företagarinkomsterna minskade med över 5 procent. Hushållens finansiella underskott var 4,5 miljarder euro.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Källa: Nationalräkenskaperna. Preliminära uppgifter, År 2008 och 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (276,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Metodbeskrivningar

Uppdaterad 27.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2008/vtp_2008_2009-02-27_tie_001_sv.html