Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Bruttonationalprodukt (BNP) till marknadspris 1975-2011*

  Till löpande priser, milj. EUR Till referensårs 2000 priser, milj. EUR Värdförändring, % Volymförändring, % Prisförändring, % BNP per capita, EUR
År            
1975 18 018 68 238 . . . 3 824
1976 20 453 68 473 13,5 0,3 13,1 4 328
1977 22 433 68 637 9,7 0,2 9,4 4 734
1978 24 809 70 641 10,6 2,9 7,5 5 220
1979 28 783 75 672 16,0 7,1 8,3 6 041
1980 33 257 79 750 15,5 5,4 9,6 6 958
1981 37 590 80 776 13,0 1,3 11,6 7 831
1982 42 300 83 239 12,5 3,0 9,2 8 763
1983 47 107 85 756 11,4 3,0 8,1 9 701
1984 52 681 88 421 11,8 3,1 8,5 10 791
1985 57 311 91 341 8,8 3,3 5,3 11 691
1986 61 660 93 754 7,6 2,6 4,8 12 537
1987 66 571 97 026 8,0 3,5 4,3 13 497
1988 75 403 102 093 13,3 5,2 7,6 15 244
1989 84 291 107 277 11,8 5,1 6,4 16 979
1990 89 316 107 819 6,0 0,5 5,4 17 912
1991 85 217 101 350 -4,6 -6,0 1,5 16 997
1992 83 003 97 818 -2,6 -3,5 0,9 16 462
1993 83 914 97 024 1,1 -0,8 1,9 16 563
1994 88 404 100 569 5,4 3,7 1,6 17 374
1995 96 064 104 554 8,7 4,0 4,5 18 807
1996 99 131 108 287 3,2 3,6 -0,4 19 344
1997 107 380 115 007 8,3 6,2 2,0 20 892
1998 116 631 120 792 8,6 5,0 3,4 22 631
1999 122 321 125 513 4,9 3,9 0,9 23 680
2000 132 195 132 195 8,1 5,3 2,6 25 539
2001 139 288 135 214 5,4 2,3 3,0 26 848
2002 143 646 137 694 3,1 1,8 1,3 27 621
2003 145 531 140 465 1,3 2,0 -0,7 27 917
2004 152 266 146 260 4,6 4,1 0,5 29 124
2005 157 429 150 524 3,4 2,9 0,5 30 009
2006 165 765 157 164 5,3 4,4 0,8 31 477
2007 179 830 165 549 8,5 5,3 3,0 34 003
2008 185 670 166 035 3,2 0,3 2,9 34 944
2009* 172 518 152 164 -7,1 -8,4 1,4 32 313
2010* 179 721 157 842 4,2 3,7 0,4 33 509
2011* 191 571 162 348 6,6 2,9 3,6 35 559

Källa: Nationalräkenskaperna, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela 09 1734 3316, Aila Heinonen 09 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 2.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2011, Tabellbilaga 1. Bruttonationalprodukt (BNP) till marknadspris 1975-2011* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2011/vtp_2011_2012-03-02_tau_001_sv.html