Nationalräkenskaper, årsvis 2012

2012
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik