Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bruttonationalprodukt (BNP) till marknadspris 1975-2015*

  Till
löpande
priser,
milj. EUR
Till
referensårs
2010 priser, milj. EUR
Värdförändring, % Volymförändring, % Prisförändring, % BNP
per capita,
EUR
År            
1975 18 154 78 581 . . . 3 853
1976 20 615 78 988 13,6 0,5 13,0 4 362
1977 22 627 79 268 9,8 0,4 9,4 4 775
1978 25 065 81 759 10,8 3,1 7,4 5 274
1979 29 070 87 630 16,0 7,2 8,2 6 101
1980 33 682 92 601 15,9 5,7 9,6 7 047
1981 38 094 93 799 13,1 1,3 11,7 7 936
1982 42 831 96 695 12,4 3,1 9,1 8 873
1983 47 790 99 714 11,6 3,1 8,2 9 842
1984 53 498 102 918 11,9 3,2 8,5 10 959
1985 58 285 106 558 8,9 3,5 5,2 11 890
1986 62 740 109 463 7,6 2,7 4,8 12 757
1987 67 751 113 359 8,0 3,6 4,3 13 737
1988 76 754 119 265 13,3 5,2 7,7 15 517
1989 85 929 125 333 12,0 5,1 6,5 17 309
1990 91 010 126 181 5,9 0,7 5,2 18 252
1991 86 962 118 717 -4,4 -5,9 1,6 17 345
1992 84 852 114 771 -2,4 -3,3 0,9 16 829
1993 85 748 113 928 1,1 -0,7 1,8 16 925
1994 90 768 118 416 5,9 3,9 1,8 17 839
1995 98 556 123 399 8,6 4,2 4,2 19 295
1996 102 060 127 913 3,6 3,7 -0,1 19 916
1997 110 738 135 911 8,5 6,3 2,1 21 545
1998 120 382 143 288 8,7 5,4 3,1 23 359
1999 126 923 149 656 5,4 4,4 0,9 24 571
2000 136 261 158 089 7,4 5,6 1,6 26 325
2001 144 437 162 170 6,0 2,6 3,3 27 841
2002 148 289 164 895 2,7 1,7 1,0 28 514
2003 151 569 168 183 2,2 2,0 0,2 29 075
2004 158 477 174 786 4,6 3,9 0,6 30 312
2005 164 387 179 646 3,7 2,8 0,9 31 335
2006 172 614 186 930 5,0 4,1 0,9 32 777
2007 186 584 196 623 8,1 5,2 2,8 35 280
2008 193 711 198 040 3,8 0,7 3,1 36 457
2009 181 029 181 664 -6,5 -8,3 1,9 33 908
2010 187 100 187 100 3,4 3,0 0,4 34 885
2011 196 869 191 910 5,2 2,6 2,6 36 536
2012 199 793 189 173 1,5 -1,4 3,0 36 903
2013 203 338 187 738 1,8 -0,8 2,6 37 385
2014 205 474 186 552 1,1 -0,6 1,7 37 615
2015* 209 511 187 053 2,0 0,3 1,7 38 228

Källa: Nationalräkenskaperna 2005 - 2015*, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela 029 551 3316, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2015, Bruttonationalprodukt (BNP) till marknadspris 1975-2015* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2015/vtp_2015_2017-01-31_tau_001_sv.html