Nationalräkenskaper, årsvis 2017

2017
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik